Algemene Ledenvergadering op maandag 23 april

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededeling van de voorzitter
 3. Verslag ALV  d.d. 13 november 2017
 4.  HH-regelement (ter vaststelling) en clubregels (ter informatie) (documenten komen tijdig beschikbaar voor de leden)
 5. Commissies: Vertrouwenscommissie (stemming) en Onderzoekscommissie (mededeling Bestuur)
 6. Verantwoording 2017 
 7. Plan 2018 
 8. Contributie: 2018 en 2019  
 9. Update onderzoek naar bi-locatie MWC 
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting  

 

Eventueel afmelden via: secretaris@maastrichtsche.nl