De basisreglementen en voorwaarden rondom het roeien bij MWC

LogoMwc-voor-formulieren-onlineAls lid van MWC stem je in met de regelgeving van onze club. Deze zijn voor leden allemaal inzichtelijk onder de statuten en reglementen op de website.

Dit gedeelte bevat de hoofdzakelijke richtlijnen en regels rondom het lidmaatschap. Met je online aanmelding wordt gevraagd om onderstaande door te nemen en hiermee akkoord te gaan. Het gaat om het volgende:

  • Bij MWC begin je als aspirant lid. Dat houdt in dat op basis van 2 instructielessen kunt bepalen of het roeien bij MWC bij je past;
  • Wanneer je na de eerste 2 roei-instructielessen besluit NIET door te gaan met roeien geef je dit door aan je instructeur en meld je dit schriftelijk per mail aan secretaris@maastrichtsche.nl;
  • Bij geen bericht na 2 instructielessen word je lid wordt en wordt er contributie en instructie in rekening gebracht. Hierover krijg je per mail bericht.
  • Omdat veiligheid hoog in het vaandel staat bij MWC, ben je verplicht nauwgezet de instructies van de instructeur op te volgen. De instructeur leert je te roeien conform de regels in het roeiboekje. Behalve veiligheid van jezelf en andere roeiers, staat dit ook in dienst van de bescherming van onze materialen.
  • Wanneer je consumpties gebruikt in ons clubhuis, dien je die direct te betalen met gepast geld.
  • De vereniging is afhankelijk van de inzet van haar leden. Je wordt gevraagd om (minimaal 1x per jaar) mee te helpen met het verlenen van hand- en spandiensten.
  • Het lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven worden aan de secretaris. Dit kan per mail naar secretaris@maastrichtsche.nl.
  • Bij geen bericht voor 1 december van het lopende jaar, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • I.v.m. de wetten en regelgeving rondom het serveren van alcoholische consumpties, wordt van elk lid verwacht dat hij/ zij het IVA-certificaat behaald. Dit is noodzakelijk om de kantine open te houden conform de eisen die door overheid gesteld worden.
  • Elk lid schrijft zich 1 maal per jaar voor een bardienst in ons clubhuis.

DSC_0104Opmerkingen:

Belangrijke regels zoals statuten, huishoudelijk reglement en roeiboekje staan op de website www.maastrichtsche.nl. Het is belangrijk deze door te nemen als lid van MWC.

2 maal per jaar wordt de Doe-dag georganiseerd is de dag van de vrijwilliger op de club.