Laatste nieuws van de bestuurstafel…

… is beschikbaar.

Op maandag 4 december j.l. heeft het bestuur weer de maandelijkse vergadering gehad. In dit bericht een kort verslag van de belangrijkste punten.

Terugblik ALV
Op dinsdag 5 december zijn de nieuwe statuten door de voorzitter en de secretaris getekend bij de notaris……….

Om meer te lezen moet je inloggen. Klik hier voor het volledige bericht.