MWC kleurt groener ….

MWC is een nieuwe commissie rijker: MWC Goes Green. Wij willen maatregelen ontwerpen en implementeren om MWC duurzamer te maken. We denken daarbij in eerste instantie vooral aan energieverbruik en afvalverwerking. Omdat we nauwelijks inzicht hebben in het verbruik van onze club, beginnen we eerst maar eens met meten: hoeveel gas en elektra verbruiken we eigenlijk, op welke momenten en met welke apparaten? Hoe ziet de afvalfactuur van de MWC er uit, en zou dat ook ietsje minder mogen zijn? Zou het de moeite waard zijn om zonnepanelen aan te schaffen?

We hebben met volledige instemming van onze penningmeester diverse meters aangeschaft, die we aan de verschillende apparaten koppelen waarmee we ons clubhuis draaiende houden (diepvries, koelkasten, etc.). Ook zal de meterkast uitgebreid worden met een “slimme meter”, waarmee we het energieverbruik van MWC online kunnen monitoren. Door gegevens te verzamelen hopen we patronen in het energieverbruik van MWC op het spoor te komen. Daaruit kunnen we vervolgens doeltreffende maatregelen kunnen afleiden om MWC duurzamer, slimmer en wellicht ook zuiniger te maken. Vergroening is al een waardevol doel op zich, als we daarbij ook nog kosten zouden kunnen besparen dan is dat mooi meegenomen! Jullie horen nog van ons …

Peter Bakker / Ruud Derks/ Liesbeth van der Ploeg / Lies Wesseling