MWC ledenenquête

Het bestuur van MWC wil in de ALV van april een beeld geven van de plannen voor de komende jaren. Om een goed beeld te krijgen van de wensen die er binnen onze club leven hebben wij bijgaande enquête opgezet. Wij vragen aan alle leden nadrukkelijk om deze enquete in te vullen vóór medio februari.

De informatie die we uit deze enquête naar boven halen, gebruiken wij om onze plannen voor de komende 5 jaar te ontwikkelen. Die zullen in de ALV in april worden voorgelegd. Het opzetten van deze plannen is natuurlijk ook een zaak van prioriteiten stellen. Dat betekent dus niet dat alle suggesties zonder meer gehonoreerd worden. Het bestuur zal de voornemens wel met elkaar in balans brengen.

Klik MWC enquete 2018 om de enquête in te vullen.