Nieuwe datum Prominentenroeien: 1 juli 2018 – én … ieders netwerkhulp gevraagd

Beste mede MWC-er,

Dit jaar willen we het Prominentenroeien eerder organiseren, en wel op 1 juli. Dat is nog net voor de zomervakantie en op een moment dat de dagen weer lang zijn en er lekker doorgetraind kan worden op de avonden.

Het afgelopen waren we nog net op tijd om een voldoende aantal ploegen op de been te brengen om er een geslaagd roeifeest van te maken. We willen voor deze keer iets anders aanpakken: op een manier dat het Prominenten weer een gebeurtenis waar de hele club bij betrokken is. Het Prominentenroeien is een event waarin het er om gaat een netwerkfeest voor de deelnemers te organiseren, voor hun familie en bekenden een mooie dag neer te zetten, en voor onze club een financieel extraatje te regelen waarmee wij nieuwe boten kunnen kopen of andere mooie dingen kunnen regelen.

Nu onze nieuwe aanpak: veel leden van onze club hebben een eigen werkkring, zijn deel van een beroepsgroep of hebben op andere manieren een goed netwerk.

Wij willen daarom alle leden middels deze oproep vragen om in hun netwerk zelf een roeiploeg bij elkaar te krijgen en daarmee deel te nemen aan het Prominenten roeien. Veel leden hebben verder ook nog contact met ploegen die in he verleden hebben meegedaan. Ook die ploegen zijn natuurlijk van harte welkom.

Het zou fantastisch zijn als die ploegen via al deze netwerken van onze leden mee zouden willen doen.

Wat krijgen de ploegen die meedoen: Allereerst de voorbereiding op de grote dag. De ploegen worden in drie sessies voorbereid op het neerzetten van een sportieve prestatie. Op de dag zelf worden de ploegen compleet verzorgd met drinken en een goede lunch. De sfeer op de dag zelf is voor veel deelnemers en hun familie en bekenden iets wat zij niet snel meer zullen vergeten.

De kosten aan deelname (per team) zijn € 495,-. De inschrijving laten we verlopen via de website. Inschrijving via de website garandeert de organisatie dat we de juiste teams, de juiste namen en de financiële kant strak en zonder gedoe kunnen afhandelen.

Wij hopen een grote respons vanuit MWC. Heb je vragen, wil je meehelpen in de organisatie en/of kun jij een team op de been brengen, neem dan contact op met Arjen Klop (secretaris@maastrichtsche.nl) of met ondergetekende (sportzaken@maastrichtsche.nl).

Met vriendelijke groet, Theo Peereboom