Resultaten enquête

Onlangs heeft het bestuur een enquête uitgezet. Deze heeft drie weken online gestaan en is inmiddels door 127 leden ingevuld. Afgelopen weekend zijn we als bestuur weer geïnspireerd geraakt door de betrokkenheid en diversiteit aan ambities die we in de reacties terugzagen. Vaak lazen we dat positieve dingen beter belicht mogen worden, want er zijn zoveel dingen die goed gaan. Kortom wij worden blij van alle goede berichten, het optimisme, de opbouwende kritiek en de behulpzame tips.

Zowel de kritische noten als de vele positieve opmerkingen geven een goed beeld van wat er momenteel leeft in onze club. We hebben respons gekregen van jong en oud (zowel in leeftijd als lidmaatschapsjaren).

Graag delen we de resultaten.

Mocht je hierop willen reageren met op- of aanmerkingen vernemen we dat graag voor zaterdag 3 maart. Dit kan aan Catharina Burgman: voorzitter@maastrichtsche.nl.

 De meerderheid van onze leden voelt zich verenigd en vindt een goede aansluiting in de club (93 respondenten), er zijn 23 leden die aangeven ‘een beetje’ aansluiting gevonden te hebben.

 Om nieuwe leden beter kunnen opvangen wordt vooral gevraagd om het actief organiseren van roeimomenten (24 respondenten), daarnaast wordt geadviseerd om betere voorlichting te geven over roeimogelijkheden (16 respondenten). De meerderheid had geen suggesties (55 respondenten).

 De leden gaven verschillende toegevoegde waardes op voor lidmaatschap van MWC. Sportief (met conditie) bezig zijn gaf de meerderheid op (89 respondenten). Ook wordt het sociale elementen op waarde geschat (70 respondenten). We lezen vaak terug dat leden genieten van het actief buiten bezig zijn (29 respondenten) en dat de toertochten waardevol zijn (31 respondenten).

 De meerderheid van de respondenten gaf aan als vrijwilliger actief te zijn, zowel in een commissie (39) of op projectbasis (48). Er waren 40 respondenten die niet actief zijn als vrijwilliger. De meeste geven aan hier geen tijd voor te hebben (26), een enkeling zou wel willen (6).

We hebben de leden gevraagd naar suggesties omtrent de instructie. Het blijkt dat de meerderheid behoefte heeft aan opfrismogelijkheden (26) en er ligt een wens in duidelijkheid omtrent regels en informatie (18). Tien respondenten gaven aan dat er meer instructeurs nodig zijn.

 De veiligheid bij MWC wordt over het algemeen goed beoordeeld (42). Er zijn 12 respondenten geweest die aangaven meer duidelijkheid te wensen in de regels en vermelding van vaarverbod (13). Tegelijk wordt er ook aangegeven dat er teveel regels zijn (8).

 Wanneer we vragen of leden suggesties hebben over de communicatie zeggen 84 respondenten dat ze geen opmerkingen hebben. Terwijl 31 leden aangeven dat ze wel opmerkingen hebben over communicatie. De meeste gehoorde opmerkingen zijn: meer openheid in plannen en visie v.h. bestuur (8 respondenten) en de nieuwsbrief is super (8 respondenten).

 Er zijn diverse suggesties over het clubhuis. De antwoorden variëren van verbeteren looproute parkeerterrein (10), hygiëne douches (10), ongezellige inrichting/ verlichting clubhuis (8) tot openstelling keuken (11). Over de bar worden we overladen met positieve reacties, 20 man vragen om een moderne mogelijkheid om af te rekenen.

 Wanneer we vragen naar de ervaringen over het Maaswater komen er veel reacties. 65 respondenten geven aan dat het soms te druk is, 69 respondenten zeggen tevreden te zijn. 88 respondenten geven aan te genieten van de natuur en we lezen 44 keer dat het steeds lastiger roeien is op de Maas, er zijn 55 respondenten die aangeven tevreden te zijn over de routes. Welke suggesties ontvangen we hiervoor? Roeien op Saurus wordt 20 keer genoemd, en er wordt 11 keer genoemd dat er betere afspraken moeten worden gemaakt met andere watergebruikers en de politie.

 De Romatcom doet goed werk, zeggen 12 man wanneer we vragen naar suggesties over het roeimateriaal. Er zijn 30 respondenten die nieuwe boten wensen hebben.

 De havenleden vragen om verbetering van het jaagpad en mogelijkheden om actiever betrokken te worden.

 Op welk gebied schiet de veiligheid te kort bij MWC? Opvallend is dat hier het gedrag van leden wordt genoemd door de meerderheid (11) en er wordt gevraagd om grotere kluisjes (9). De meerderheid geeft aan het gevoel te hebben dat eigendommen veilig zijn op de club.

 Er zou meer aandacht moeten zijn voor communicatie (16) mogelijkheden om actief te blijven omgaan met het roeiniveau (11), faciliteiten (vnl. hygiëne en voorzieningen)(9) en de mogelijkheid om kennis te delen met elkaar (8).

 De meerderheid zou de club aanbevelen bij anderen (94) er zijn 5 leden die dat niet zouden doen en 4 die hierover twijfelen.

Samenvattend komen we uit om een aantal focuspunten. We zijn zowel een sportclub als een sociale club en we wensen beide te verenigen in onze vereniging.

Roeiniveau: kennis delen/ ontwikkel mogelijkheden/ roeimateriaal

Communicatie: intern/ regelgeving/ activiteiten

Faciliteiten: parkeerplaats/ hygiëne douches/ kassasysteem/ keuken openbaar/ inrichting clubhuis

Gezamenlijkheid: activiteiten/ doelen

Met deze enquête hebben we kunnen meten hoe onze club ervoor staat. Het geeft ons als bestuur een beeld van dingen die goed gaan en dingen die meer aandacht vragen. Ik vind het prachtig om te lezen dat zoveel leden genieten van onze mooie omgeving, de gezelligheid onder elkaar en er grote leergierigheid bestaat om het roeiniveau te blijven verbeteren.

Graag dank ik iedereen voor het invullen van de vragen!

Vriendelijke groet,

Catharina Burgman