Stuurtheorie navigatie /  gedrag op het water: extra sessies oktober (and in English!)

Op woensdag 3 en woensdag 10 oktober om 20.00 uur, geeft René Bemelmans theorie stuur-instructie. Woensdag 3 oktober is de voertaal Engels, woensdag 10 oktober is dat Nederlands. Ook Nederlands sprekenden mogen de Engelstalige avond bijwonen, en omgekeerd.

Wednesday, October 3, at 20.00: session on how to navigate and the rules around and on the waters (in English).
 
Het 1 maal volgen van deze les is een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van het stuurbrevet.  Ook de mondelinge toets betreffende deze theorie dient te zijn afgelegd afgelegd, alvorens men  aan  de praktijk, het afroeien voor het stuurbrevet, kan deelnemen. De toets datum wordt later aan de kandidaten bekend gemaakt.
 
Deze theorie les is bedoeld voor allen die nu stuur-instructie krijgen.  Dit zijn de laatste les-data voor de huidige instructie periode. Dus meld je aan als je nog dit jaar wilt afroeien voor het stuurbrevet. Er kan ook worden deelgenomen door alle andere roeiers van MWC, met name instructeurs en diegenen die nu C, B of A-instructie krijgen.
 
Aanmelden voor deze theorieles kan per mail, gericht aan René Bemelmans:    mansea@xs4all.nl