Van de bestuurstafel – Maart 2018

Begin deze maand heeft het bestuur weer de terugkerende vergadering gehad. Op de agenda stond onder andere de voorbereidingen voor de voorjaar ALV, de investeringswensen voor 2018, de gang van zaken omtrent commissies en de events in de komende periode. U kunt het verslag lezen door hier in te loggen.