Veiligheid vaarroute voor onze deur…

Hierbij een scan van een artikel van de Limburger van afgelopen vrijdag de 10e maart. Het betreft de studie en discussie rondom de aangekondigde reuzen die ons wellicht dwingen om een Tankerbrevet in het leven te roepen. In elk geval food for thought. (klik hier voor de PDFversie)