Aangepaste procedure incidenten op MWC

Namens het bestuur, graag aandacht voor deze bijgestelde procedure bij incidenten.  Kijk hier voor de gehele procedure, en lees in elk geval even onderstaande informatie wat te doen bij incidenten.

De MWC leden die betrokken raken bij een incident:

  • Melden het incident onmiddellijk aan de voorzitter van het bestuur;
  • Sturen binnen 24 uur – tenzij er een dringende reden is die deze termijn onmogelijk maakt- een toedracht van het incident met tijd, plaats, letsel en/of schade, omstandigheden (weer, verkeer, zicht, golven) en betrokkenen zo mogelijk met tekening en met een uitleg van de melder;
  • Maken tijd voor gesprek met commissie binnen een week en reageren vervolgens binnen vijf dagen op toegestuurde mail van de commissie;
  • Krijgen een kopie van het advies van de commissie aan het bestuur.