+31 (0)43 321 6195

Menu

Agenda Algemene Ledenvergadering maandag 25 november 2019

Beste leden,

Hierbij de agenda voor de ALV van maandag 25 November 2919. Aanvang om 20.00 uur in het clubhuis.

De stukken krijgen jullie per privé mail toegestuurd.

1. Opening

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Verslag ALV d.d. 1 april 2019

4. Plan 2020 e.v.

5. Begroting 2020

6. Bericht vanuit de toerroeicommissie

7. Update andere commissies

8. Rondvraag

9. Sluiting

Bericht van verhindering graag sturen naar secretaris@maastrichtsche.nl

Hartelijke groet,
Peter Vos
Voorzitter MWC

Scroll naar top