Algemene Ledenvergadering op maandag 26 November 2018

Alle leden van MWC zijn van harte welkom tijdens de Agenda ALV op maandag 26 november 2018, aanvang 20.00 uur. Het verslag van de vorige ALV en andere relevante stukken worden tijdig gepubliceerd.

De Agenda:

  1. Opening
  2. Mededeling van de voorzitter
  3. Verslag ALV d.d. 23 april 2018
  4. Plan 2019 e.v.
  5. Begroting 2019
  6. Vacatures commissies
  7. Rondvraag
  8. Sluiting