MWC steunt KIKA: aanmelding Carnavals Elfsteden KikaRow nu geopend

Aanmelding vanaf nu geopend; lees onderstaande goed door ….

Zoals ook al besproken tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering, doet MWC mee aan de grote KiKaRow actie. Tijdens deze actie wordt geld ingezameld voor het kankeronderzoek bij kinderen. Er roeit een boot met ex-patiënten en andere roeiers door heel Nederland waarbij veel roeiclubs in Nederland bezocht worden. In al die clubs worden op dit moment acties voorbereid om mee te helpen met het inzamelen van geld.

Wij zijn al een tijdje onder het ambassadeurschap van Maaike Head bezig om te bepalen welke acties voor MWC het meest effectief zijn. We hebben besloten de Carnavals Elfsteden Ergometer Marathon dit jaar in het kader van KiKa te roeien en daarnaast organiseren we medio maart nog een speciaal event waar Maaike Head haar ervaringen over (de aanloop naar) haar Olympische medaille wil delen. Hier komen we later nog op terug.

Op 18 mei komen de KiKa-roeiers in Maastricht aan. De volgende dag zwaaien wij de roeiers weer uit. Ook die gebeurtenis willen we met een aantal acties omlijsten waarmee we geld kunnen ophalen voor KiKa.

Bij de Carnavals Elfsteden Ergometer-marathon (210 km) willen we zoveel mogelijk ergometers met ploegen van MWC, Saurus – en nog te werven andere ploegen –  bemannen. We hopen meer roeibanken vol te krijgen dan alleen die van MWC. Saurus heeft al aangeboden ook hun ergometers beschikbaar te stellen.

Ook deze Elfsteden ergometer-marathon is een estafette marathon. Hoe dat wordt gedaan en met hoeveel mensen laten we aan de ploegen zelf over. De Roeimarathon  start – net als de echte – om 20.00 op de vrijdag, en is afgerond als iedere ploeg de 210 kilometer heeft afgelegd.

De kosten voor deelname bedragen € 25 per persoon. Wij gaan er vanuit dat iedereen probeert door sponsoring een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te roeien. Wij zullen de KiKa site gebruiken voor de gelden die per team/roeier worden opgehaald.

Kom dus in actie: 22 en 23 februari; hier kun je je inschrijven. 
We hopen binnen MWC tenminste 4 ploegen op de been te kunnen brengen.

Namens de KiKaRow groep. Theo Peereboom