Extra ALV op maandag 17 December 2018, aanvang 20.00 uur.

Abusievelijk is de begroting 2019 te laat verstuurd. Om de leden meer tijd te geven zich te verdiepen in de cijfers organiseren we deze extra  ALV op 17 december, waarin de besluitvorming zal plaatsvinden. Mochten er nog nagekomen technisch-inhoudelijke vragen zijn, dan kun je die stellen aan de penningmeester via penningmeester@maastrichtsche.nl. 

1. Opening
2. Contributieverhoging
3. Begroting
3. Rondvraag
4. Sluiting

Bij onverhoopte verhindering graag een berichtje naar secretaris@maastrichtsche.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Josephine Dols-Knegtering
Secretaris