INFO MBT. BARDIENSTEN – update juli 2019

Omdat het té veel tijd kost om de bardiensten on-line te regelen en te beheren door de vrijwilligers van het clubhuis-team starten we m.i.v. augustus met een papieren invul lijst!

Vooral die leden die nog geen dienst of andere werkzaamheden hebben verricht: jullie worden vriendelijk doch dringend verzocht om in te tekenen voor een bardienst. Als in de toekomst blijkt dat het vullen van de diensten onvoldoende lukt, dan zal het clubhuis-team in overleg met het bestuur bekijken of het wenselijk is om de bar-opening op de huidige manier verder voort te zetten.

Groet, team Clubhuisclubhuis@maastrichtsche.nl