Korte samenvatting ALV 1 april j.l, en … de nieuwe voorzitter zwaait de oude uit

In de laatste ALV op maandag 1 april j.l. hebben we teruggekeken op 2018. Dat ging over de sportieve activiteiten, maar ook over alle andere zaken die wij als club ondernomen hebben. Speciale aandacht kregen de werkzaamheden verricht door de ROMATCOM. Deze groep heeft veel gedaan aan het onderhoud van de gebouwen en het onderhoud van de boten. Dit is van onschatbare waarde voor de club.

Daarnaast werd nog even stil gestaan bij de moeilijke discussies die we afgelopen jaar gevoerd hebben: de contributieverhoging en het KNRB-lidmaatschap. De ledenraadplegingen hebben zeker geholpen om deze discussie samen op een goede manier te voeren. In 2019 willen we weer ledenraadplegingen gaan houden. We vinden het belangrijk om op deze manier vorm en inhoud te geven aan het verenigingsleven.

Penningmeester Arjen heeft een toelichting gegeven op de financiën, kosten en opbrengsten en de balans van 2018. De kascommissie stelde een aantal verbeteringen voor die zo snel mogelijk zullen worden opgepakt. Zo willen we dit jaar werken aan een nieuw, integraal systeem met o.a. tools voor de website, ledenadministratie, boten afschrijving, toegang tot de gebouwen en kassasysteem. De kascommissie adviseerde de ALV het bestuur decharge te verlenen voor 2018. De ALV heeft dat advies overgenomen.

Het één na laatste agendapunt was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Na een korte introductie door Peter Vos werd hij door de ALV gekozen tot nieuwe voorzitter van MWC.

Als laatste agendapunt namen we afscheid van de oud-voorzitter Catharina Burgman. Zij werd met veel lof uitgezwaaid en kreeg het allerbeste voor haar nieuwe baan in Amsterdam toegewenst. Catharina dankte iedereen voor het vertrouwen en liet weten dat ze met veel plezier terugkeek op een mooie periode.

Het bestuur