+31 (0)43 321 6195

Menu

Nieuwe leden: Aanmelden voor het roeien bij MWC

Namens bestuur en leden van de Maastrichtsche Watersport Club willen we je graag verwelkomen als lid van MWC. Na invullen van dit formulier is je aanmelding bij MWC definitief tot wederopzegging.

Lid worden van MWC is meer dan roeien alleen. De vereniging wordt in stand gehouden met contributies en bijzondere inkomsten, maar bovenal dankzij de vrijwillige inspanningen van alle leden. Het beschikbaar zijn voor het noodzakelijke vrijwilligerswerk is bij ons dan ook een voorwaarde. Of dat nu gaat over het doen van een bardienst of het verlenen van hand- en spandiensten.

Met je aanmelding wordt het volgende van je gevraagd:

  • De reglementen en aanwijzingen op te volgen.
  • Zorgvuldig met alle MWC middelen om te gaan.
  • Alle afspraken met de mede clubleden na te leven.
  • Het certificaat Instructie Veilig Alcohol schenken (IVA) te halen (vanaf 16 jaar). Info: http://www.nocnsf.nl/iva
  • Je aan te melden voor het verlenen van hand- en spandiensten.

Heb je belangstelling vul dan het formulier in. (Kies bij ‘Ik wil mijzelf of een gezinslid aanmelden’ voor ‘Ja’.). Via de mail wordt de onervaren roeier op de hoogte gebracht van de instructietijden bij de start van de Start-to-Row introductieperiode.
Ben je al ervaren? Dan neemt de instructiecommissie contact op met de ervaren roeier voor een kennismaking.

Wijzigingen in je gegevens of afmelden als lid kun je via dit mutatieformulier doorgeven. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen direct na de eerste twee weken instructie, of uiterlijk 1 december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar.

Kijk hier voor de MWC clubregels en hier voor de richtlijnen voor de jeugd.

Scroll naar top