Mededelingen bestuur en andere vacatures

Afgelopen zondag, 6 januari, hebben we onze traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden. Onze voorzitter hield een speech, waarin zij naast alle activiteiten die voor 2019 op de agenda staan (onder andere:een drukke wedstrijd- en toeragenda, de Carnavals Elfsteden Roeimarathon in het kader van Kika, het Prominentenroeien) ook haar eigen vertrek aankondigde. Een vertrek dat ook nog eens heel snel komt. Zij heeft een nieuwe liefde en een nieuwe baan in Amsterdam gevonden. Per 1 februari begint zij daar.

Het bestuur vindt het erg jammer dat zij vertrekt. Wij begonnen een goed op elkaar ingespeeld team te worden dat het ook goed met elkaar kon vinden. Wij wensen Catharina alle goeds in Amsterdam. Een passend afscheid wordt nog door het bestuur georganiseerd. Totdat we besloten hebben hoe we de voorzittersfunctie zullen invullen, neemt Theo deze functie op zich. Het bestuur roept hierbij iedereen op zich te melden als hij/zij geïnteresseerd is in het vervullen van de met Catharina’s vertrek vrij gekomen functie.

Daarnaast is al bij de laatste ALV gemeld dat wij nog op zoek zijn voor vervulling van een aantal ‘vacatures’; zo zijn er handjes nodig voor:
• Ledenadministratie
• Fondsenwerving
• Communicatie
• Ledenwerving
• Prominentenroeien
• RoMatCom
• Instructeurs en Coaches (zie de eerdere oproep van Christien voor seizoen 2019)
• Havencommissie
• Administratie/Boekhouding

Dus: heb jij belangstelling om je actief in te zetten: meld je even direct bij een van ons.

Het bestuur