Nieuwe ALV op maandag 1 april 2019

Noteer vast in je agenda: de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is op maandag 1 april a.s.
Tijdens die vergadering hopen wij de nieuwe voorzitter van MWC voor te dragen ter goedkeuring van de leden.
De agenda en stukken voor deze ALV worden z.s.m. ter beschikking gesteld.