Oproep Slaag op Mooijer Maos – 29 juni

Beste MWC’ers:
Zoals de meesten van jullie weten bestaat er binnen club sinds een jaar de “divisie” sloeproeien waarin ook, zij het op een andere manier, enthousiast geroeid wordt. Meteen al in het eerste jaar van ons bestaan hebben we een wedstrijd evenement georganiseerd waarbij 22 sloepen uit het hele land zich inschreven. Veel persoonlijke achtergronden en culturen. De dag werd een groot sportief, maar zeker ook gezellig, succes, met veel tentjes op het terrein.

Dit jaar gaan we het event weer organiseren en wel op zaterdag 29 juni. En bijzonder dit jaar: er komt ook een wedstrijd voor drakenboten. Voor het komende event kunnen wij de hulp van nog een heel aantal vrijwilligers goed gebruiken! Wij denken daarbij aan barmensen, glazenophalers, hulp bij de catering, een of meerdere fotografen en computernerds (-:  Eigenlijk stellen we iedere vorm van hulp op prijs.

Vind je het leuk om ons te helpen en veel nieuwe mensen te ontmoeten, meld je dan aan als vrijwilliger bij Ton Hendriks, event coördinator; 06-28337134; sloeproeien@maastrichtsche.nl.

We hopen veel roeiers en havenleden van MWC te mogen ontmoeten en zeggen nu alvast dank voor je inschrijving.