Roeiverbod en Parkeren DoeDag / takelen (12-13 april): lees svp goed door

BELANGRIJK:  GEEN VRIJ ROEIEN TIJDENS DOE DAG
Het is niet toegestaan om tijdens de Doe Dag zaterdag 13 april tot 14.00u de Maas op te gaan om vrij te roeien. Instructie daarentegen mag wel doorgaan. 
We willen jullie er nogmaals op wijzen dater genoeg te doen is die dag en dat we veel handen kunnen gebruiken. Op die manier kunnen we de kosten laag houden en kunnen de leden zich ook echt met elkaar verenigen……… 
 
Tot zaterdag,
met Sportieve groet van het bestuur!

Zaterdag 13 April 2019 is het weer zover. Tijdens deze “DOE-DAG” worden de boten in het water getakeld, zijn er diverse andere activiteiten, zoals het opruimen van de bokken, het weghalen van de grondzeilen op de parkeerplaats, schoonmaak- en opruimwerkzaamheden rond de hele club enz.
Wij vragen dan ook dringend aan ieder lid om mee te doen. Wij verzoeken de mensen die hun boot op een trailer hebben staan deze UITERLIJK vrijdag 12 April van de parkeerplaats te verwijderen i.v.m. de hijskraan die er langs moet. De hijskraan zal rond 08.00u arriveren.
Wij willen graag rond 09.00 uur starten met de werkzaamheden omtrent het hijsen. De overige werkzaamheden zijn gepland van 10.00-14.00u. Uiteraard wordt er ook goed gezorgd voor de inwendige mens.

Parkeren:
In verband met het in het water takelen van de boten zijn er vanaf vrijdagavond 12 april 22.00 uur t/m zaterdag 13 april speciale parkeerregels van kracht. Er kan dan niet geparkeerd worden op het parkeerterrein van MWC, noch op de ventweg omdat daar een grote kraan langs moet kunnen en de bokken weer over de weg verplaatst moeten worden naar de ruimte achter de reddingsbrigade.Verzoek is dan ook om die dag op het parkeerterrein van M.C.C te parkeren.

Graag tot Zaterdag 13 April, met vriendelijke groet, Haven Commissaris/Henk Beers