+31 (0)43 321 6195

Menu

Voor je je als roeilid aanmeldt: Wat je moet weten over roeien bij MWC

Bij MWC roeien we of met twee riemen (scullen), in een twee,  drie, vier, wherry, of als eenmansboot, in een skiff. Daarnaast kun je bij MWC ook in een boordboot roeien, dat is dan met één riem per roeier. Dat doe je dan in een 4+, or 8+ (+ betekent met stuurman).

Tevens doen we sinds 2016 bij MWC ook aan sloeproeien. Sloeproeien is vanuit de roeitraditie van reddingsmaatschappijen, het loodswezen en zelfs de walvisvaart. De sloepen zijn dus ook zeewaardig. In de sloepen kunnen zes tot twaalf roeiers en een stuurman.

Ons roeiwater

Naast roeien op de Maas en aangrenzende plassen, worden er jaarlijks een aantal een- of meerdaagse tochten geroeid, in Nederland en in het buitenland. Ook is er een subafdeling voor wedstrijdroeiers, en die roeien vaak op een 2-kilometer baan, als de Bosbaan in Amsterdam.

Onze opleiding voor roeien in gewone roeiboten:

Om veilig en verantwoord het Maaswater op te kunnen gaan, dienen roeiers dienen zich de techniek van het roeien eigen te maken. Hiervoor wordt instructie gegeven op diverse niveaus tijdens het zomerseizoen (1 april – 1 oktober /november)

  • Onervaren roeiers: Start-to-Row
    Wie zich aanmeldt als onervaren roeier wordt ingedeeld in de instructie van Start-to-Row.  Tijdens het Start-to-Row traject krijgen nieuwe leden de mogelijkheid kennis te maken met roeien op stromend water, alvorens lid te worden bij MWC. Als na deze fase van 6 weken het roeien positief bevalt, volgt aanmelden als lid van MWC en gaat men door in de C instructie.

    Het C brevet voor scullen vormt de basis.  Daarna volgt het stuurbrevet.  Verdere doorgroei-mogelijkheden zijn: B brevet, het roeien in relatief brede ongestuurde boten, en daarna het A brevet, het roeien in ranker en glad materiaal.
    Na (minimaal) het behalen van het C brevet is ook een boordroeibrevet mogelijk. Instructie hiervoor wordt in het winterseizoen gegeven (1 oktober/november  – 1 april).

    Na het behalen van het stuurbrevet is het ook mogelijk te kiezen voor coaching, verbeteren van de roeitechniek zonder dat dit leidt naar een vervolg brevet. Voor wedstrijdroeiers is coaching onontbeerlijk.

  • Ervaren roeiers krijgen een MWC brevet passend bij hun ervaring nadat  zij het  stuurbrevet van MWC behaald hebben. Bij aanvang krijgen zij een tijdelijke toestemming om in boten van hun kunnen te mogen meeroeien, op voorwaarde dat  het stuurbrevet op de eerst mogelijke geboden gelegenheid behaald wordt.
Opzet van Start-to-Row en vervolg roei-instructie

De roei-instructie wordt gegeven op vastgestelde momenten in de week, overdag en ’s avonds en duurt 2 uur per keer. Men mag maximaal 2 gelegenheden per week deelnemen. De indeling in de instructiegroepen is afhankelijk van het aantal beschikbare roei-instructie plaatsen.

Roeien is zeker in de instructie periode een teamsport. Daarom is het van belang iedere (ingedeelde) keer aanwezig te zijn.

Het afroeien voor een brevet gebeurt op tevoren bekend gemaakte gelegenheden.  Het individuele moment van afroeien ligt meestal na minimaal 10 lessen,  en is afhankelijk van de individuele vorderingen.

Introductiedagen

Jaarlijks is er een introductiedag voor nieuwe leden. Kijk op de website onder Agenda voor actuele data. Ervaren roeiers kunnen het hele jaar door zich aanmelden als lid en voor instructie.

Jeugd
MWC heeft een actieve jeugdafdeling. Twee keer per week wordt geroeid onder leiding van instructeurs. Twee keer per jaar is het mogelijk om te starten met roeien, in april en na de zomervakantie. Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt de jeugdcommissie contact op.

Lidmaatschap – wat houdt dat in?

Lid worden van MWC is meer dan alleen roeien. De vereniging wordt, behoudens contributiegelden en bijzondere inkomsten, bovenal in stand gehouden dankzij de vrijwillige inspanningen van álle leden. Het beschikbaar zijn voor het noodzakelijke vrijwilligerswerk is dan ook een voorwaarde voor het lidmaatschap. Klik voor een overzicht van de contributie. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris. Verder is het zaak dat je notie neemt van de geldende voorwaarden en reglementen van de club. Kijk voor de de clubregels en richtlijnen voor de jeugd hier of kijk voor de clubregels en richtlijnen voor volwassen leden hier.

Aanmelden als roeilid 

U kunt zich op geven voor de instructie door het aanmeldformulier instructie  in te vullen. MWC zal pas na de kennismaking met het roeien en de vereniging uw inschrijving als lid definitief verwerken. Voor onervaren roeiers gelden de eerste zes weken van de Start-to-Row periode als kennismaking. Blijkt na de Start-to-Row introductie het roeien niet aan de verwachtingen te voldoen, dan wordt u geen lid. Wordt u wel lid, dan wordt de Start-to-Row periode (Eur 90) in mindering gebracht op het lidmaatschap.

NB: Ervaren roeiers kunnen het hele jaar door zich aanmelden als lid en voor instructie.

Lidmaatschap – wijzigen gegevens
Als uw gegevens wijzigen (bv. huisadres, telefoon, email) dan moet hiervoor het mutatieformulier gebruikt worden.
Alleen dan worden uw gegevens in de ledenadministratie gewijzigd.
 
Opzeggen Lidmaatschap
Het lidmaatschap kan slechts 1 keer per jaar worden opgezegd en wel voor 1 December. Indien u niet opzegt voor 1 December blijft u het komende gehele jaar lid van de vereniging en moet u de volledige contributie betalen.
Opzeggen kan uitsluitend via dit mutatieformulier.
Scroll naar top