+31 (0)43 321 6195

Menu

Van de bestuurstafel

Na een vakantieperiode kwam het bestuur samen op de laatste tropisch warme avond van afgelopen tijd om verschillende punten te bespreken.

MWC op naar de toekomst

Het bestuur is bezig met een beleidsplan voor de komende jaren. Hiervoor gaan we leden actief betrekken zodat het een plan wordt van onze leden. Intrinsieke betrokkenheid, draagvlak en enthousiasme vinden we van belang. We gaan op korte termijn hierover in gesprek met een diverse groep leden. 

Events

We hebben in het eerste deel van dit seizoen een aantal hele mooie dagen gehad met prachtige evenementen op het water. Er worden voor het sloeproeien en prominentenroeien evaluatie momenten ingepland met betrokkenen zodat we leren voor de toekomst en een goed vervolg kunnen geven aan deze mooie evenementen.

Opkomend event is de ROW. Hieraan werken Titus, Koos en Theo. Het vindt plaats op 1 september. Er is besloten om de dag af te sluiten met een aangeklede borrel ipv een BBQ. De ervaring leert dat iedereen vaak moe is van de lange dag aan en op het water en we kiezen er dan ook voor om voldaan naar huis te gaan na een gezellige borrel.

Op 2 september wordt er bij onze buren een nieuwe reddingsbrigade boot gedoopt. Het bestuur zal hierbij aanwezig zijn.

Stand van zaken commissies

Omdat enkele jeugdcoaches en betrokkenen hebben laten weten te stoppen hun actieve rol na dit seizoen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe enthousiaste mensen. Lisa Maes gaat de kar trekken op het gebied van de coördinatie van de trainingen.

RoMatCom heeft afgelopen maanden veel werk verricht. De komende tijd ligt de focus op het schilderen van het buitenwerk balkon clubhuis.

De communicatiecommissie heeft de informatiepanelen in het clubhuis verplaatst. Een bord is naar de gang verplaatst omdat dit een typische wachtplek is. Daarnaast is er besproken om met een campagne voor het nieuwe seizoen aan de slag te gaan. We denken aan Start-to-Row, half jaar-lidmaatschap en open dagen zouden kunnen helpen om nieuwe leden te werven.

De instructiecommissie gaat kijken of de instructieperiode op een andere efficiëntere manier in te richten is. Misschien kunnen mensen in een kortere periode leren roeien. Dit betekent dat de betrokken tijd van instructeurs ook verandert.

Bij de toercommissie verloopt alles naar wens. We hebben een heerlijke dag met elkaar gehad tijdens de Boucle. Waarvoor veel dank aan de enthousiaste organisatoren van dit jaar!

Een andere aan te raden tocht is de Pannenkoekentocht bij Aeneas op 16 september, deze tocht ter gelegenheid van hun jubileum.

Commissie Duurzaamheid  is actief aan de slag. O.a. slimme meters worden geplaatst,  we kijken naar afval scheiden. Daarnaast hebben we een zonneboiler die niet gebruikt wordt. Bekeken wordt of die nog bruikbaar te maken is. of dat hij definitief afgesloten moet worden.

Boplacom: nieuwe 4 wordt in september geleverd.

Bi-locatie cq winterroeien: Titus en Koos hebben diverse gesprekken gevoerd, o.a. met Saurus. Terugkoppeling komt nog. Titus komt ook nog met een voorstel voor het winterroeien.

Incidentencommissie heeft twee nieuwe casussen. Daarnaast gaan zij aan de slag met een handleiding ‘ wat te doen bij een aanvaring’.

Er is een nieuwe commissie in het leven geroepen; oppadkast commissie. Hier wordt aan gewerkt. M.n. sleutel aanvragen moet goed geregeld worden. Er is een klein clubje gegadigden om dit te coördineren. Meer informatie volgt op de website.

 

Wat verder ter tafel kwam

We vernemen van sommige leden dat ze soms misgrijpen met het reserveren van boten. Wanneer mensen vaak in dezelfde boot roeien op een vast tijdstip vragen we iedereen om met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk het botengebruik elegant op te lossen.

De afgelopen periode zijn er aanvaringen geweest op de Maas. Dit gebeurt meestal rond de Pietersplas en de ingang van het Grindgat. We vragen iedereen wederom om goed ruimte te houden en goed te blijven kijken. Hou in acht; stuurboord wal, dus geef elkaar de ruimte. Zowel als roeier en als instructeur ben je mede verantwoordelijk om hierop te letten.

Mei 2019 staat een groots event van Kika op het programma. Als club willen we hier graag aan bijdragen. Dit betekent wel dat we de inzet en betrokkenheid vragen van onze leden. Het is de bedoeling dat we geld gaan inzamelen middels de roeisport.

APG komt met een team medewerkers een roeiclinic volgen op 20 september.Als club verzorgen we dit graag, het is een mooie manier om meer mensen met de roeisport te laten kennismaken. Vind je het leuk om hierbij uit te helpen en te zorgen voor een leuke dag? Meld je aan bij Theo.

Op 30 augustus komt het bestuur weer bij elkaar voor de volgende vergadering.

 

 

 

 

 

Scroll naar top