Van de bestuurstafel – juli 2019

Met deze aflevering wil het bestuur de traditie weer in ere herstellen om de leden met een “Berichten van de bestuurstafel” te informeren. Wij vinden dat het belangrijk is dat we in nauw contact staan met onze leden. We weten niet of de wekelijkse nieuwssplashes wel alle leden voldoende bereiken. Voor een goede cohesie in onze vereniging is dat wel nodig. Na de vakanties willen we weer een ledenraadpleging organiseren.

Veiligheid.
Begin mei heeft zich een incident voorgedaan waarbij een van onze roeiers zich in veiligheid heeft moeten brengen door onder een vrachtboot door te zwemmen, nadat zij door die boot was overvaren. De incidentencommissie heeft dit incident onderzocht en hier over een advies uitgebracht, dat grotendeels door het bestuur is overgenomen. Het bestuur is nog in gesprek met de commissie over (eventuele aanpassing van) de te volgen procedure in dit soort situaties. De volgende besluiten zijn inmiddels door het bestuur genomen:

–           het aanscherpen van de regels tijdens de instructie: er wordt niet in glad materiaal geoefend als de roeier/roeister niet beschikt over het stuurbrevet Theorie

–           er wordt een overleg met Rijkswaterstaat gevoerd over mogelijk aanvullende maatregelen op het deel van de Maas tussen de Pietersplas en de ingang van het Grindgat. Het doel is op dit stuk de beroepsvaart en de pleziervaart zo goed mogelijk te scheiden.

–           Het makkelijkst is het om instructie te geven/te coachen vanaf het vlot voor het Clubhuis. De leerlingen blijven dan op roepafstand. In het gebied vanaf de Stiphoutsteiger tot aan de Kennedybrug kan instructie gegeven worden door een coach in een roeiboot. Wordt er buiten dit gebied gecoacht, bijvoorbeeld op het Grindgat dan volgen de leerlingen de instructeur/coach in een rechte lijn tot aan het Grindgat. Er wordt dan pas weer instructie gegeven/gecoacht als de leerlingen op het Grindgat zijn. Op het traject tussen de Pietersplas en het Grindgat wordt dus geen instructie gegeven. Nog veiliger is de instructie vanuit een motoboot te doen. De instructeur moet dan wel over het vaarbewijs beschikken.

–           Het bestuur gaat nog meer investeren in veiligheid door betere en frequentere voorlichting en informatie over de situatie rond onze roeivereniging. Er komt een commissie “Veiligheid”.

–           De zichtbaarheid van de roeiers wordt verbeterd door het uitbreiden van onze clubkleding: een shirt en een singlet in de signaalkleur oranje. Er worden ook fluorescerende hesjes opgehangen bij de uitschrijfplek. Als boeg en stuur geen signaalkleurig shirt aan hebben, zal het verplicht worden dit hesje aan te trekken.

–           Alle roeiers wordt op het hart gedrukt op het stuk tussen de Pietersplas en het Grindgat in de richting Eijsden voldoende afstand tot de oever te houden. Stroomopwaarts houden we zo’n 3 bootlengtes afstand van de wal. De afkomende roeiboten moeten er goed binnendoor langs kunnen. Houdt ook als er geen andere boten varen deze afstand. Bijna alle ongelukken bij onze vereniging vinden op dit gedeelte van de Maas plaats.

ROMATCOM
De Roeimaterialen Commisie is de commissie die alle roeimaterialen in een goede conditie houdt. Deze commissie heeft het erg druk. Er ontstaan de laatste tijd veel schades en beschadigingen. Dat heeft te maken met de manier waarop met het materiaal wordt omgegaan. Het bestuur vraagt iedereen dat zo voorzichtig mogelijk te doen.
Een belangrijk punt is dat je het in het water leggen van de boten met voldoende roeiers doet. Ook als je een skiff gebruikt, vraag even of iemand je helpt of biedt dat zelf aan. Het aantal boten dat beschadigingen bovenop de boot heeft, lijkt te wijzen op incidenten waarop de boot niet goed getild wordt. Dus vraag hulp of biedt dat zelf spontaan even aan. Hoe meer mensen helpen tillen, des te beter voor onze ruggen en het materiaal.

Nieuwe boot (2-)
Recent is er een nieuwe boord 2 aangekomen. De boot wordt op zondag 4 augustus om 11.00 gedoopt. Voor vlaai en koffie wordt gezorgd. Tot dat moment kan er al in de nieuwe boot gevaren worden, overigens alleen met al geschilderde boordriemen. De boordriemen die we voor deze twee hebben aangeschaft, moeten nog geschilderd worden. Hans Tijs is bezig een totale inventarisatie van alle riemen te maken, zodat we weten welke riemen het best bij welke boot passen. Alleen als er goedkeuring is van het bestuur kunnen andere riemen dan de bij een boot horende riemen gebruikt worden. Dus, pak niet zomaar riemen van een andere boot.
Zoals gezegd heeft de ROMATCOM het erg druk. De ROMATCOM werkt op dinsdag vanaf 13.30 en op donderdag 10.00. Als je tijd hebt om te helpen kun je je melden bij Peter Vos.
Om onze boten mooi te houden is het nodig dat zij regelmatig wat grondiger schoon gemaakt worden dan na het roeien met het droogmaken van de boten gebeurt. Om die reden heeft het bestuur besloten een maandelijkse doedag te organiseren. Wij zullen alle roeiers hiervoor persoonlijk benaderen.

De omgang tussen leden van MWC
Het bestuur wil graag iedereen oproepen om onder elkaar wat meer begrip te hebben als je door iemand aangesproken wordt. Probeer eerst goed naar elkaar te luisteren en te begrijpen waarom iemand je iets zegt of je een aanwijzing geeft. Bekend voorbeeld is dat iemand uit de ROMTACOM je aanspreekt over de wijze waarop de riemen naar/van het vlot worden gebracht. Bedenk goed dat de boodschap voortkomt uit de zorg voor het materiaal en de vele uren die door een beperkt aantal leden zijn geleverd om het materiaal in orde te houden. Neem de kleine moeite om hiernaar te luisteren, er begrip voor te hebben en er ook naar te handelen.

Prominentenroeien
Een kleine groep onder leiding van Madeleine Inckel is bezig het Prominentenroeien 2019 voor te bereiden. Dat is een jaarlijks event dat naast een mogelijkheid voor bedrijven om andere bedrijven/mensen te ontmoeten, ook een fundraising event voor je eigen roeiclub. De teller van het aantal deelnemende teams staat nu op 17/18/. We kunnen zeker 30 teams hebben. Dus als je zelf in je eigen bedrijf/organisatie mogelijkheden ziet om een team op de been te brengen, meld je dan. De inschrijving staat open tot 1 september. Een deel van de opbrengst van het event gaat naar Quiet Maastricht, een organisatie die mensen die het niet breed hebben probeert te helpen.

Invaliden parkeerplek
Er wordt binnenkort een invaliden parkeerplek aangelegd. Bij de voordeur worden de tegels verhoogd zodat rolstoelen makkelijker naar binnen kunnen worden gereden.

Nieuw administratief systeem
Het streven is om per 1 oktober een geintegreerd, nieuw administratie systeem (ledenadministratie, lokatietoegang, bootreservering, tochten, website, facturering) in de lucht te hebben. We hebben dan tot 1 januari 2020 de tijd om alle bijstellingen die eventueel nodig zijn te kunnen doen.

Vakantie
Het bestuur wenst iedereen een mooie vakantie. Kom gezond weer terug