+31 (0)43 321 6195

Menu

Van de bestuurstafel – Maart 2018

Voorbereiding ALV

Op 25 april staat de voorjaars ALV op de planning. Naar aanleiding van de enquête, een dag op de hei en het bestaande meerjarenplan heeft het bestuur een voorstel gemaakt voor de komende investeringen. Dit voorstel volgt in een aparte mailing aan alle leden. Het voorstel is tot stand gekomen aan de hand van de aangegeven wensen in de enquête, advies van de BotenPlanCommissie en vastgesteld wenselijk onderhoud van onze faciliteiten.

Florende vereniging

We zien in ons ledenbestand dat de meerderheid 50+ is. Deze groep is vaak al langer lid en zeer betrokken. In de afgelopen 5 jaar zijn er meer jongeren lid geworden. Deze trend willen we voortzetten. Om op langere termijn een florerende vereniging te blijven willen we groeien in het aantal leden. De watersportclub verdient meer aandacht bij de gemeente. Daarom gaan we in gesprek met de gemeente. De ontwikkelingen van het zuidelijk Maasdal gaan we tevens ter sprake brengen.

Commissie vacatures

We zijn een vereniging in beweging en voor verschillende commissies hebben we mensen nodig die hun talent willen inzetten voor de club. Hiervoor is onlangs op de website een oproep gedaan. We hebben enkele reacties gekregen voor de onderzoekscommissie. Bij de overige commissies zijn we nog op zoek naar mensen die willen meebouwen aan onze vereniging. Het bericht is hier te lezen:

http://maastrichtsche.nl/meld-je-aan-voor-een-commissie/#more-9005

We hebben in het bestuur gesproken over de meest praktische inzet van leden voor de onderzoekscommissies. We gaan in gesprek met degenen die zich hebben aangemeld.

Events

De lentekriebels borrelen op. Tijd voor de doe-dag!

Op 24 maart staat de doe-dag op de agenda, deze dag worden de boten weer te water gelaten. Gezamenlijk klussen en poetsen we wat af zodat we een mooie start hebben van het nieuwe seizoen.

Wandelen met de voorzitter wordt verplaatst. De voorzitter is niet snel genoeg terug van haar vakantie. De nieuwe datum is 22 april.

Theo en Arjen zijn bezig om het Prominentenroeien 2018 op te starten. De uitnodiging wordt gemaakt en een lijst van Limburgse bedrijven staat klaar. We benaderen een aantal leden om mee te werken aan het Prominentenroeien.

Op 13 april hebben we de Dank je wel-dag op de planning staan. Onze vereniging zou niet hetzelfde zijn zonder de energieke inzet en betrokkenheid van de vele leden. Samen hebben we ontzettend veel plezier van onze club. En om iedereen die zich flink inspant te bedanken nodigen we alle vrijwilligers graag uit voor de jaarlijkse Dank je wel dag. De officiële uitnodiging is in de maak! 

Op 2 april wordt het watersportseizoen geopend. We tikken een eitje met elkaar tijdens tweede paasdag. We heffen het glas, niet op de paashaas, wel op de opening van het nieuwe watersportseizoen. Een seizoen met een veelbelovende agenda: http://maastrichtsche.nl/evenementen/

 

Allereerst, graag tot 24 maart tijdens de doe-dag.

We kijken ernaar uit!

 

Namens het hele bestuur,

Catharina Burgman

 

 

Scroll naar top