+31 (0)43 321 6195

Menu

Van de bestuurstafel — oktober 2018

Op 1 oktober kwam het bestuur bij elkaar voor de maandelijkse vergadering.

Op 26 november staat de volgende ALV op de planning waarin het bestuur een beleidsplan met een financieel plaatje wil presenteren aan de leden. Hiervoor zijn verschillende voorbereidingen in de afgelopen maanden in gang gezet. Er wordt onderzoek gedaan met leden naar de wensen en behoeftes voor de club. Daarnaast wordt er informatie opgehaald met betrekking tot investeringsplannen. Genoeg voor een vruchtbare vergadering!

Voorbereiding ALV
Na.v. de notulen van de vorige ALV hebben we teruggeblikt op de vorige vergadering. Het bestuur heeft een duidelijke wens om de ALV’s anders vorm te geven, waarbij we minder afstand hebben tot de leden. We beslissen om in een andere opstelling de vergadering te houden op 26 november.

Tijdens de ALV nodigen we leden van verschillende commissies uit om te vertellen over hun ontwikkelingen. Tevens wordt er een terugblik gegeven op de ledenraadplegingen. Daarnaast zal de contributiecommissie hun bevindingen delen.

Tijdens de ALV zal het bestuur de beleidsplannen presenteren en de financiële plannen voorleggen aan de ALV.

Halfjaarcijfers
De penningmeester heeft de 3kwartjaar cijfers beschikbaar. We besluiten om deze in de volgende vergadering te bespreken omdat we deze nog niet hebben kunnen inzien.

Contributie
Tijdens de vorige ALV heeft het bestuur, n.a.v de discussie over de KNRB afdracht, aangegeven een commissie te benoemen. In september heeft het bestuur een gesprek gehad met de KNRB om de huidige situatie te bespreken en te zien welke mogelijkheden er zijn om tot een gezonde samenwerking te komen. De vraag aan deze commissie is hoe we alles gaan financieren om alle wensen (onderhoud/wensen gebouwen, onderhoud/wensen haven en nieuwe boten) te realiseren. Arjen heeft de commissie samengesteld; bestaande uit Marianne Bittremieux, Annette Head, Josef Quick en Murk Muller. Verwacht wordt dat we voor November een advies hebben. Ook van de KNRB verwacht het bestuur op korte termijn een plan te ontvangen mbt de bijdragen voor onze leden.

Events
In de zomer hebben we een aantal succesvolle evenementen gehad op onze club. De Boucle heeft een nieuwe impuls gekregen met dank aan de nieuwe organisatoren. Voor de ROW kwamen minder enthousiast aanmeldingen binnen, toch is het een geslaagde dag geworden. Het prominentenroeien is weer heel positief ervaren bij alle teams, een evaluatie van dit evenement volgt nog. Daarnaast was er een nieuw geluid op onze club, namelijk die van sloeproeiers. Deze wedstrijd is voor het eerst georganiseerd en zeer geslaagd verlopen. Het bestuur heeft met de organisatie en barcommissie een positieve evaluatie gehad. We kijken allemaal uit naar de toekomst!

De komende periode staan zowel het nachtroeien (26 oktober), de eindejaars borrel (4 november) en nog vele roeitochten op de planning. Op 27 oktober wordt de winterberging gedaan voor onze havenleden, tevens is die dag de Doe-dag.

Stand van Zaken Commissies
Voor de RoMatCom heeft Marcel Brands zich aangemeld als coördinator van het geheel en schakel tussen de RoMatCom en het bestuur. De wens ligt er om een jaarplanning te maken, zowel voor de boten als faciliteiten van het clubhuis.

Voor het Jeugdroeien gaan we op korte termijn afscheid nemen van een aantal waardevolle coaches. We zijn momenteel op zoek naar iemand die de inzet van coaches wil organiseren.

Theo en Christien zijn bezig met het opzetten van een nieuw plan voor de instructie, zodat instructeurs en nieuwe leden in een stoomcursus aan de slag kunnen op de het water.

De communicatiecommissie is aan de slag met interne en externe communicatie. De nieuwe website vraagt om nog enkele aanpassingen. In de komende maanden richten we ons op de ontwikkeling van een plan om nieuwe leden te werven, een informatief welkomst document voor nieuwe leden en helderheid op onze website mbt commissies.

De incidentencommissie heeft de wens geuit strikter om te gaan met veiligheid op het water. We zijn nog op zoek naar de juiste manier om informatie over veiligheid op het water op de meest efficiënte manier over te brengen aan leden. Daarnaast werkt deze commissie aan een handleiding ‘wat te doen bij een aanvaring’.  Tot op heden worden aanvaringen niet altijd direct bij het bestuur gemeld.

Onlangs heeft de barcommissie overleg gehad. Zij zijn afgelopen maanden druk geweest met de evenementen en kijken naar manieren om de activiteiten onderling te verdelen waarbij per activiteit een persoon aanspreekpunt is. Daarnaast meldt de barcommissie wederom dat het lastig is om vrijwilligers voor de bar te krijgen. Tegelijk zijn er ook veel leden die dit met enthousiasme doen.

Annemarie Knijnenburg gaat zich als vertrouwenspersoon aanmelden voor de cursus vertrouwenspersoon en is dan ook benaderbaar in deze functie.

De Botenplancommissie is uitgenodigd voor een gesprek over investeringsplannen. Het bestuur wil de behoeftes graag in kaart hebben ivm het beleidsplan.

Wvttk’tjes
Op maandag 29 oktober plannen we een nieuwe ledenraadpleging. Het bestuur nodigt een diversiteit aan leden uit om verder te praten over de beleidsplannen.

We vragen aan de KNRB om informatie met betrekking tot verzekeraars. Momenteel hebben we een verzekeraar die eisen stelt met betrekking tot beveiliging. Deze eisen hebben we bij twee partijen neergelegd, zij hebben laten weten dat het bij een vereniging met 400 leden bijna onmogelijk is om aan deze eisen te voldoen. We zijn daarom nog op zoek naar een oplossing en hopen dit binnen 2 maanden in kaart te hebben.

Vacatures
Er zijn een aantal vacatures open: beheer clubkleding, ledenadministratie, organisatie jeugdroeien, jeugdcoaches, evenementen, kascomissie. Deze zullen in de ALV worden genoemd. Vooraf plaatsen we een oproep op de website. De hoop is enkele posities voor de ALV te kunnen invullen.

Onze volgende vergadering staat gepland op 5 november.

Scroll naar top