+31 (0)43 321 6195

Menu

Veiligheid boven alles!!!

Een paar weken geleden is er een aanvaring geweest tussen de Lepelaar en de Pijlstaart op het stuk van de Maas tussen Pietersplas en Grindgat waar opvarende en terugvarende boten van ons dezelfde wal houden. Gelukkig heeft niemand ernstig letsel opgelopen maar de boten zijn wel flink beschadigd. In de afgelopen jaren zijn er vaker onderlinge aanvaringen geweest tussen onze boten. Steeds was niet goed omkijken de belangrijkste oorzaak. Ook nu hebben beide bemanningen de fout gemaakt dat ze niet goed genoeg omkeken en daardoor geen zicht op elkaar hadden. Volgens de Commissie Roei incidenten, die de aanvaring heeft onderzocht, is deze fout van beide boten de belangrijkste oorzaak van de aanvaring. Bovendien voer de opvarende boot veel te dicht aan de wal die voor die boot de bakboordwal was.
Volgens onze clubregels moet een opvarende boot te allen tijde ruim tien meter uit de wal blijven zodat een afvarende boot die stuurboordwal houdt zonder hinder kan passeren.

Om in het vervolg dergelijke ongelukken te voorkomen heeft het bestuur besloten om het gebruik van een spiegeltje nadrukkelijk onder de aandacht van de leden te brengen. Wij stellen het niet verplicht voor de boeg van ongestuurde boten. Maar we wijzen wel op het volgende. De boegroeier van een ongestuurde boot dient goed zicht te houden op het vaarwater voor de boot. Daartoe is op ons drukke vaarwater omkijken over linker en rechters schouder na iedere derde haal nodig. (Bedenk dat naar elkaar toe varende boten in drie halen elkaar zestig meter kunnen naderen!)
Leden die hiertoe niet voldoende in staat zijn hebben twee keuzes:

  • Afzien van ongestuurd roeien op de boegplaats, of
  • Leren roeien met een spiegeltje en dat voortaan gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om de eigen vaardigheid in te schatten.  Het bestuur zal erop toezien dat leden laten zien door hun vaargedrag dat zij steeds zicht houden op het vaarwater voor hun boeg.

Tenslotte wijzen wij er nogmaals op dat je bij het oproeien aan de bakboordwal tussen Pietersplas en Grindgat altijd ruim tien meter uit de wal blijft en dat een boeg lichte kleding moet dragen om zichtbaar te zijn.

Het bestuur MWC.

Scroll naar top