+31 (0)43 321 6195

Menu

Algemeen:

MWC organiseert minimaal 2x per jaar een algemene ledenvergadering. De data hiervoor worden tijdig via de site aangekondigd, en alle leden zijn welkom. 
Leden worden tijdig over de agenda en stukken geïnformeerd, via de mail en/of deze website.

Agenda eerstkomende ALV: 1 april 2019, aanvang 20.00 uur. 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vergadering ALV van 17 december 2018 
3. Terugblik 2018 door bestuur en enkele commissievoorzitters 
4. Financiële verantwoording 2018  (• Toelichting cijfers 2018 ; • Verslag kascontrolecommissie  • Decharge van het bestuur door ALV  • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie)
5. Vooruitblik 2019 
6. PAUZE 
7. Vacature voorzitter: Peter Vos heeft zich als enige kandidaat gesteld. Het bestuur heeft met hem gesproken en draagt hem voor als nieuwe voorzitter. 
8. Rondvraag en sluiting 
9. Afscheid Catharina Burgman als voorzitter 

Scroll naar top