Algemeen:

MWC organiseert minimaal 2x per jaar een algemene ledenvergadering. De data hiervoor worden tijdig via de site aangekondigd, en alle leden zijn welkom. 
Leden worden tijdig over de agenda en stukken geïnformeerd, via de mail en/of deze website.