+31 (0)43 321 6195

Menu

Statuten en clubregels

Statuten
Deze zijn eind 2017 aangepast op de nieuwe bestuursstructuur; lees hier de digitale kopie.

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement omvat o.a. een Gedragsreglement, een Code Ongewenste Intimiteiten, een Roeireglement, een Havenreglement en een Reglement Clubhuis. Ook dit is een belangrijk reglement waar we als MWC leden ons aan committeren. Lees hieronder het Huishoudelijk Reglement. Deze is in de ALV van 23 april 2018 voor goedkeuring door de leden geaccordeerd.

Clubregels
Last but not Least. Binnen de kaders van de statuten en het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur de clubregels vastgesteld. Dit om alles wat geregeld is binnen MWC in één document samen te brengen. De Clubregels hebben dezelfde inhoudsindeling als het Huishoudelijk Reglement maar zijn gedetailleerder uitgewerkt en meer op de praktijk toegesneden. Op het moment dat je een lidmaatschap aangaat committeer jij je aan deze afspraken en is het van de club uit zaak dat je hier weet van hebt. Lees clubregels (maart 2018), als vastgesteld in de ALV van 23 april 2018.

Lees ook de taakverdeling bestuur / commissies: Taakverdeling bestuur MWC aansturing commissies (versie voorjaar 2018)

Deze pagina is laatstelijk bijgewerkt op 27 september 2018.

Scroll naar top