Wel of Niet Roeien

Algemeen geldt dat de specifieke combinatie van debiet en waterhoogte, samen met wind of andere weersomstandigheden, altijd een eigen inschatting ter plekke door de stuurman vragen. In de winter gelden aaanvullende restricties rondom het roeien.

Hier kun je de relevante en actuele gegevens van Rijkswaterstaat bekijken:

  • debiet             
    – onze ervaring leert dat indien debiet > 625 m3, roeien onwenselijk is (te sterke stroming);
  • waterhoogte 
    – idem, onze ervaring leert > 4430 cm NAP (loopplank naar vlot is zelfs niet genoeg om op vlot te komen);
  • watertemperatuur (onderschat de impact van onderkoeling niet!)

Regels rondom roeiverbod MWC

Lees hier de bepalingen binnen  MWC rondom bijzondere weers- en of wateromstandigheden, en/of andere omstandigheden. Zie de MWC clubregels. In algemene zin gelden de volgende bepalingen (Artikel C.4.2.1):

Bij mist, ijs, vorst, gladheid, windkracht 5 of hoger, sterke stroming en/of te hoog water mag niet worden geroeid.


Mist:             De Kennedybrug is vanaf MWC niet te zien.
IJs:               IJsschotsen in de haven en/of op de Maas.
Vorst:           Vorst overdag.
Gladheid:     De helling en/of het vlot zijn niet normaal begaanbaar.
Wind:           Er staan schuimkopjes op de Maas.
Stroming:     Het water van de Maas is stapvoets niet bij te houden.
Hoog water: Het vlot is zonder loopplank niet bereikbaar.

Het bestuur kan ook in verband met andere omstandigheden een algeheel roeiverbod uitvaardigen. Dit, én de reden daarvoor, worden via het uitschrijfsysteem bekend gemaakt.

Tijdens de periode december – eind maart geldt het aparte winterreglement.

Windrichting en Windsnelheid

Waterafvoer

Watertemperatuur